Opzet_Mindshift

 

Voor MindShift had ik de opdracht het bestaande logo een nieuwe look te geven. Een aantal steekwoorden waren belangrijk voor de uitstraling en het gevoel dat het nieuwe logo moest geven: vertrouwen, eenheid, dynamiek en modern. Ook was de wens om met de krachtige kleuren rood en zwart te werken, zonder dat het een nachtclubachtige sfeer zou uitstralen.

Eerst heb ik de essentie van MindShift bepaald: coaching is voor mij iemand in laten zien dat de elementen (ideeën) die een persoon al bezit tot één geheel kunnen worden gemaakt door er anders naar te kijken (door zijn mind te shiften). De twee halve cirkels verwijzen in dit geval naar de twee hersenhelften (het brein). Door optisch de lijnen van de cirkels door te trekken, vormen de twee delen meer een geheel en zit er ook beweging in.

In het overzicht zie je het logo in kleur, in zwart-wit, de kleurstelling, het monogram én mijn alternatieve logo terugzien.