Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

1. Over mij
Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Eijgen Stijl
KvK-nummer: 6052199
Contactpersoon: Floor Boissevain
E-mailadres: floor@eijgenstijl.nl
Telefoon: 06 – 18 78 62 73

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerk ik:
– Voor- en achternaam;
– Adres en woonplaats;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Betaalgegevens;
– KvK-nummer en BTW-nummer van een eenmanszaak of Vof;
– Website en social media accounts;
– Overige gegevens die mijn opdrachtgever wil laten opnemen in mijn ontwerpen, zoals jouw biografie met functie, opleiding, geboortedatum en -plaats, et cetera.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik:
– Portret(foto), waaruit bijzondere persoonsgegevens afgeleid kunnen worden

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf of van mijn opdrachtgever verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

3. Doeleinden
Om deze redenen verwerk ik je persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen
Je mag met mij vrijblijvend contact opnemen om te zien of ik voor jou of de organisatie waarvoor je werkt aan de slag kan. Om een aanbod te doen, heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden.

Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je contactgegevens om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik bovendien de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.
Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb, zal ik verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

Persoonsgegevens in mijn ontwerpen
Wanneer ik bepaalde ontwerpen voor mijn opdrachtgever maak, dan kan het voorkomen dat in dit ontwerp ook persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens in visitekaartjes, portretfoto’s op de kaft van een boek, social media accounts in een ontworpen huisstijl, enzovoorts. De ontwerp-bestanden en eindproducten bewaar ik in mijn archief. Zo kan ik altijd nog zien wat ik precies heb gemaakt.

Voor de uitvoering van een opdracht kunnen bovendien foto’s gebruikt worden waarin jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal het beeldmateriaal leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht. Over dit portret heb ik met mijn opdrachtgever afspraken gemaakt.

Ik heb bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Met mijn opdrachtgever heb ik in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over wat ik met deze persoonsgegevens mag doen.

Licenties
Ik ben de auteursrechthebbende van de ontwerpen die ik maak. Daarom maken wij afspraken over het gebruik van de ontwerpen. Het gebruiksrecht dat je van mij krijgt, heet ook wel een licentie. Ik bewaar de NAW-gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.

E-mail en overig contact
Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik wil terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 2 jaar na ons laatste contactmoment.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
– Hosting van mijn website;
– Nieuwsbriefdienst;
– Serverbeheerder;
– Bezorgdiensten;
– Drukkerijen;
– Boekhouder en boekhoudsoftware;
– Social media;
– Betaaldiensten.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Soms heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

Links
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via floor@eijgenstijl.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook Connect. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
Google (Plus): [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]
Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].
Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.