Voor Boom Uitgevers Amsterdam ontwierp ik het binnenwerk voor het boek Meertaligheid en onderwijs (Nederland plus).