Voor uitgeverij Walburg Pers heb ik het coverontwerp en het ontwerp van het binnenwerk van het boek Werk, bid & bewonder (Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme) voor het Dordrechts Museum verzorgd. Deze uitgave is verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in het museum.