De Stichting Bredius Genootschap ontving in 2014 het bijzondere schilderij De Woede van Ahasverus van de schilder Jan Steen ten geschenke. In deze folder staat de achtergrondinformatie van het schilderij.

EijgenStijl_folder_Ahasverus_MuseumBredius1

 

EijgenStijl_folder_Ahasverus_MuseumBredius2