Voor Museum Bredius ontwikkelde ik het huidige logo.