In Museum Bredius zijn binnenkort 21 prenten te gast uit de collectie van de Universiteit Leiden. Deze tentoonstelling is samengesteld door een groep internationale master studenten Arts and Culture. Voor de cursus ‘Art on Paper’ koos iedere deelnemer een schilderij uit Museum Bredius en twee prenten uit de collectie van de Universiteit Leiden. Het doel was te zoeken naar inhoudelijke verbanden, beeldtradities en betekenissen in de Nederlandse schilder- en prentkunst in de periode 1580-1700. De prenten hangen daarom tussen de schilderijen in het museum zodat de bezoeker direct hun samenhang kan zien.

De Universiteit Leiden bezit meer dan 100.000 prenten en 12.000 tekeningen. Deze collectie is in een periode van tweehonderd jaar samengebracht. Voor studenten zijn werken uit de collectie inspirerende bronnen van onderzoek. In deze tentoonstelling nemen zij u graag mee.

Meer informatie zie Museum Bredius